Sprzedaż

Wyłącznym Importerem na Polskę ciągników marki McCormick jest Przedsiębiorstwo Romanowski (www.romanowski.pl). Rolrex sp. z o.o. jest autoryzowanym dealerem ciągników McCormick w województwie mazowieckim. Posiadamy punkty sprzedaży w Grójcu, oraz w Klwowie. Naszą domeną jest sprzedaż lekkich specjalistycznych ciągników sadowniczych, ciągników dedykowanych do średnich i małych gospodarstw rolnych oraz specjalizujących się w uprawach warzywniczych pod osłonami. Zapewniamy wykwalifikowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, dysponujemy magazynem części zamiennych. W celu podniesienia standardu usług zakupiliśmy ciągnik zastępczy serii GM.

Wszystkim Klientom oferujemy wszechstronną pomoc w uzyskaniu środków na sfinansowanie zakupów. Dotyczy to zarówno pomocy merytorycznej przy wypełnianiu wniosków o pomoc, udzielaniu informacji o aktualnych liniach i programach pomocowych jak i przedstawianiu warunków uzyskania  kredytów i pożyczek udzielanych przez banki komercyjne.

  • Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych  oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych – udzielamy pomocy naszym Klientom w wypełnianiu wniosków o przyznanie pomocy w ramach tego działania i oferujemy pomoc przy wyborze sposobu finansowania zakupów. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie ARiMR: „Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września  2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych  oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. 2010 nr 169 poz. 1141 z późn. zm.). Zgodnie z tym rozporządzeniem, nie później niż w terminie 40 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy należy podać do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy.
  • PROW 2014 -2020 – udzielamy pomocy naszym Klientom w wypełnianiu wniosków o przyznanie pomocy w ramach tego działania i oferujemy pomoc przy wyborze sposobu finansowania zakupów.
  • Kredyty i pożyczki komercyjne – współpracujemy z bankami i instytucjami finansowymi specjalizującymi się w udzielaniu kredytów i pożyczek rolnikom: GETIN BANK, AUREUS, BGŻ S.A. Naszym priorytetem jest uproszczenie procedur i wymogów dotyczących ilości i rodzaju dokumentów potrzebnych do uzyskania finansowania w połączeniu z korzystnymi warunkami oprocentowania.